Versjon 1.9.0 (14.07.2024)
Det er lagt inn tre nye øvelser for skyting med støtte. I tillegg er det en feilkorreksjon ifbm bruk av Mix-lag. Les mer på nedlastingsiden.

Versjon 1.8.0 (01.06.2024)
Det er lagt inn støtte for Mix-lag for feltøvelser i denne versjoner. I tillegg er det noen feilkorreksjoner og andre endringer. Les mer på nedlastingsiden.

Oppdaterte priser for 2023 (31.12.2022)
Prisen for tjenesten "NSF SkytterAdmin" justeres for 2023. Kunder med inrX::Live abonnement blir ikke berørt ettersom "NSF SkytterAdmin" allerede er inkludert.
I tillegg justeres prisen for opplæring over Teams.

Versjon 1.7.3 (13.08.2022)
Denne versjonen inneholder for det meste korreksjoner, og da spesielt for en feil som oppstår under import av påmeldinger, og ved import av klubb og deltakerinformasjon fra NSF.

Versjon 1.7.2 (26.07.2022)
Denne versjonen inneholder for det meste korreksjoner. I tillegg en funksjon som har vært etterlyst av flere personer: støtte for import fra NSF av påmeldingstype Ordinær.

Versjon 1.7.1 (14.04.2022)
I versjon 1.7.0 ble det oppdaget følgende feil som nå er korrigert:
- Unik ID for påmelding og startlag blir ikke generert ved import fra NSF. Dette skaper problemer ved synkronisering mot inrX::Live.
- Ikke mulig å slette stevner fra Preferanser -> inrx-konto.

Oppdaterte tjenester og nye nettsider. (11.04.2022)
Som du ser, har inrx.org fått nye nettsider. Disse er bedre tilpasset mobilterminaler og kjører på en ny og oppdatert plattform.
Resultater fra inrX::Live har nå egne nettsider med mer funksjonalitet sammenlignet med tidligere.

I tillegg er NSF og Live tjenestene oppdatert.

Med denne oppdateringen er inrX versjon 1.7.0 obligatorisk for de som benytter NFS eller Live tjenestene.

De gamle nettsidene finner du, inntil videre, under https://inrx.org:9443.

Versjon 1.7.0 (11.04.2022)
Denne versjonen er i hovedsak tilpasset oppdaterte NSF og Live tjenester, men har i tillegg noen andre endringer.

Versjon 1.6.9 (07.11.2021)
Denne versjonen har opsjon på omskyting i KM/DM. I tillegg er det løst 2 feil. For mer informasjon, se publiseringsiden.

Versjon 1.6.8 (22.08.2021)
Det er løst en feil, hvor resultater for ureglementerte disipliner, øvelser eller klasser ikke blir filtrert bort av inrX før innsending av resultater til NSF.