Personvernerklæring for Skaar Production

Klomreheia 53
4885 Grimstad

Erklæringen gjelder for følgende:
- dataprogrammet ”inrX”
- tjenestene ”inrX::Live”, "NSF" og "Support"
- Android applikasjonene ”inrX Live::Bane” og ”inrX Live::Felt”
- nettstedet ”inrx.org”

Skaar Production, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.
Erklæringen inneholder informasjon som du har krav på når det blir samlet inn opplysninger fra nettstedet vårt. Se personopplysningsloven for detaljert informasjon.


Hvilke personopplysninger vi samler inn, og hvorfor vi gjør det
Informasjonskapsler

Dataprogrammet inrX benytter informasjonskapsler fra Google i forbindelse med autentisering av brukere ved bruk av Google Drive og Gmail. Informasjonskapslene blir lagret av autentiseringsrammeverket utgitt av Google, og håndteres ihh til Google API Services User Data Policy og Google Limited Use requirements. Informasjonskapslene kan enkelt slettes av hver enkelt bruker fra inrX applikasjonsgrensesnittet.
Formålet er å gjøre brukeropplevelsen bedre for deg ved at du slipper å autentisere deg manuelt hver gang du skal benytte ovennevnte tjenester samt at inrX slipper å lagre brukernavn/passord som benyttes for autentiseringen.
Nettstedet inrx.org benytter ikke informasjonskapsler.

Konfigurasjonsinformasjon

inrX har konfigurasjonsinformasjon som benyttes for at applikasjonen skal være tilpasset brukerne, miljøet og tjenestene.
All sensitiv informasjon som, brukernavn, passord o.l er kryptert i en egen konfigurasjonsfil som lagres på datamaskinen din.

Deltakerinformasjon

En sentral del av bruken av inrX medfører at brukerne lagrer kontaktinformasjon om kretser, klubber og skyttere. Denne informasjonen er ikke er kryptert ettersom dette ikke ansees som sensitiv informasjon.

Abonnementsinformasjon

For abonnementstjenesten inrX::Live og NSF er det lagret informasjon som benyttes for autentisering av brukere. Denne informasjonen er lagret i en database hvor alle passord er kryptert.
Ved autentisering av brukere logges tidspunkt, ip-adresse, kundeId, informasjon om klientapplikasjon og hvilken versjon denne er. Denne loggen benyttes for feilsøking.


Hvem vi deler opplysningene dine med

Den eneste informasjonen som deles av entitetene denne erklæringen gjelder for, er resultatlister fra stevner som brukerne selv velger og offentligjøre.


Hvor lenge vi lagrer opplysningene dine

For autentiseringstjenesten lagres autentiseringsloggen i 90 dager.


Hvilke rettigheter du har over opplysningene dine

Hvis du har en brukerkonto på dette nettstedet, kan du be om å få en eksportfil med alle de personopplysningene vi har om deg, blant annet alle opplysningene du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Kontakt oss hvis du vil at vi skal gjøre dette. Dette gjelder likevel ikke data vi må lagre av administrative, juridiske eller trygghetsgrunner.


Har du spørsmål om dette, eller om hvordan vi ellers behandler personopplysninger vi innhenter gjennom andre kanaler, så er du velkommen til å ta kontakt med oss.