1.7.3 (13.08.2022)

Ny funksjonalitet
Det er lagt inn støtte for import av påmeldinger fra NSF med påmeldingstype Skive, og med det er alle påmeldingstypene hos NSF støttet i inrX.
For mesterskapsklasser er det lagt inn en premieringsopsjon. Denne har kun effekt for NM.

Endret funksjonalitet
Forbedret feilmelding om angitt stevnenummer ikke finnes hos NSF.
Ved import av påmeldingstype Ordinær, om en deltaker er påmeldt i flere øvelser i samme stevne, vil påmeldingene plasseres i forskjellige startlag.

Løste feil
En feil oppsto ved import av klubber fra NSF, som medførte at import av påmeldinger også feilet.
Ugyldige tegn i filnavn må filtreres bort før en lager premierapporter med klubbnavn for filnavn.
Det var ikke mulig å lagre endringer i opsjonsvalg for klasser.
For NM er det kun resultater fra NM-klasser som skal sendes inn til NSF.
Premier fra NM skal inkluderes i premierapporten.
Ihh til reglementet skal premiering i Felt-NM baseres på resultater etter omskyting.
Deltakere i NM som ikke er norske statsborgere, må ha en gyldig numerisk plassering før resultatet sendes til NSF.

Plattform
.NET Framework 4.8

1.7.2 (26.07.2022)

Ny funksjonalitet
Det er lagt inn støtte for import av NSF påmeldingstype Ordinær.

Endret funksjonalitet
Forbedret håndtering ved sletting av klubb.
Forbedret håndtering av felt for registrering av resultat fra omskyting.
Korrektur av "Kontigent", staves "Kontingent".
Når en henter oppdatert informasjon fra NSF, vil kretstilhørighet for klubb også bli oppdatert.
Formatering av kontonummer ved oppdatering av informasjon fra NSF.
Intervall for synkronisering mot live-server er redusert fra 5 til 3 minutter.

Løste feil
Feil ved import av eksporterte klubber og personer. (eksport til inx-fil)
Feil i søk etter entiteter med NSF-id under klubber og personer.
Endring av Live-synkronisering av stevne, ble ikke alltid tatt hensyn til av inrX.
Status for deltaker blir feil etter import fra live-server om status er satt til DNS/DNF/DSQ. Dette har ikke medført noen praktiske problemer, men vil være forvirrende for bruker av systemet.

Plattform
.NET Framework 4.8

1.7.1 (14.04.2022)

Løste feil
Unik ID for påmelding og startlag ble ikke generert ved import fra NSF. Dette skaper problemer ved synkronisering mot inrX::Live.
Ikke mulig å slette stevner fra Preferanser -> inrx-konto.

Plattform
.NET Framework 4.8

1.7.0 (11.04.2022)

Ny funksjonalitet
Programmet er tilpasset siste versjon av Live og NSF tjenestene, som medfører at denne versjonen er obligatorisk for de som benytter disse tjenestene. I tillegg må de som benytter Live, oppgradere terminalapplikasjonene "inrX Live :: Bane" og "inrX Live :: Felt".

U12, U14 og U16 er lagt inn som tilgjengelige klasser for mesterskap.

Ved utsending av resultater via e-post, er det nå mulig å legge ved egen tekst.

Endret funksjonalitet
Gruppering av delsummer er endret for T96 og Silhuett, slik at dette følger deløvelsene.

Stevnelisten i ML og SIUS klient er endret, slik at de nyeste stevnene ligger øverst.

Forenklet bruk og oppsett av Live-profiler.

Løste feil
Ved generering av resultatkort med flere startlag i samme utskrift, ble samme deltakere med i alle startlagene. Dette er nå korrigert.

Plattform
.NET Framework 4.8